Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dendrologický průzkum

25. 1. 2009

Nejvýznamnější dřeviny Jehličnaté

Jedle řecká - Abies cephalonica
Solitérní, poblíž zámecké budovy rostoucí strom (22,5 m, 263 cm, 13 m šířka koruny). Strom bývá každoročně poměrně hojně plodný (klíčivost semen okolo 2O%). Druh s hlavním centrem rozšíření v Řecku je u nás často pěstován v parcích. Je poněkud odolnější k suchu než domácí jedle.


Jedle stejnobarvá - Abies concolor
Plodný, pěkně rostoucí exemplář (17 m, 144 cm, 8,10 m široký). Rovněž tato jedle z jižní části Skalnatých hor Severní Ameriky roste v podmínkách parku velmi dobře. V Evropě se pěstuje od roku 1851 a od té doby je velmi často vysazována v západní, střední i severní Evropě. Je odolnější k suchu než domácí jedle, méně náročná i na vlhkost a úrodnost půdy. 

Cedr libanonský - Cedrus Iibani
Nádherný, svou mohutností a růstem u nás unikátní strom (16,5 m, 319 cm, průměr koruny 15,6 m). Od roku 1965 bývá v pravidelných intervalech plodný. Přirozeně se druh vyskytuje na dvou izolovaných místech - v pohoří Taurus a Antitaurus; pouze ve zbytcích pak v pohoří Libanon v Sýrii. Je zajímavé, že v Evropě je pěstován již více jak 300 let. U nás je cenným dekorativním druhem, bohužel jen velmi vzácně zastoupeným.

Jinan dvoulaločný - Ginkgo biloba
V
zápoji rostoucí strom (17,5 rn, 159 cm, 12,6 m široký). Další strom rostl v nejjižnější části parku. Odstraněn byl zřejmě před 10 - 15 lety. Podle místního sdělení byl často plodný.

Nejvýznamnější dřeviny Listnaté

Javor tatarský - Acer tataricum
Jedinečný exemplář v areálu zahradnictví; solitér (5,5 m, obvod nejsilnějšího ze šesti kmenů 54 cm, šířka koruny přes 10 m) je každoročně plodný. Původně pontický druh s centrem rozšíření v jihovýchodní Evropě; na severu svého areálu zasahuje i na jižní Slovensko.


Kaštan jedlý -
Castanea sativa
Skupina plodných stromů (největší: 9,5 m, silnější ze dvou kmenů s obvodem 86 cm, šířka koruny je 9,4 m). Podle ústního sdělení rostl v parku kdysi jeden mohutný solitérní strom. U nás se jedlému kaštanu nejlépe daří na teplých svazích ve vinařských a řepařských oblastech.

Buk lesní — Fagus sylvafica f. atropunicea
Červenolistá forma domácího druhu, často pěstovaná v parcích. Jeden ze stromů je zajímavý svým vzrůstem: 19,5 m, 239 cm, šířka koruny je 22 m!

Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior f. pendula
Převislá, „smuteční“ forma druhu, často pěstovaná v parcích; řidčeji se setkáváme s mohutnými exempláři (16 m, 218 cm, šířka koruny 10 m).

Dřezovec trojtrnný - Gleditsia triacanthos
Často pěstovaný druh z východní části Severní Ameriky. Zvláště v parcích nejteplejších oblastí Moravy rostou pěkné stromy (17,5 m, 210 cm, 15,5 m šířka koruny).


Nahovětvec kanadský -
Gymnocladus dioicus
Pěkný strom (19,5 m, 173 cm, šířka koruny 16,5 m) s širokou metlovitou korunou složenou z řídkých a tlustých větví. Také tento druh k zdárnému růstu vyžaduje teplejší polohy.


Svitel latnatý -
Koelreuteria paniculata
Vysoce okrasný druh s přirozeným rozšířením v Číně, Koreji a Japonsku. V květnu rozkvétají až 20 cm dlouhé hrozny motýlovitých květů. Na podzim dozrávají černohnědá semena v krátkých širokých luscích. Podzimní vybarvení listů je jasně žluté. V parku roste starý, solitérní, každoročně bohatě kvetoucí exemplář (5,5 m, 141 cm, šířka koruny je 7 m).


Jerlín japonský -
Sophora japonica
Zajímavě rostlý, malebně rozložitý a bohatě kvetoucí strom v průčelí zámeckého palouku (18 m, 312 cm, šířka koruny ke 24m). Jeden z nejhezčích stromů na jižní Moravě.


Jilm lysý - Ulmus glabra f.
exoniensis
Sloupovitý kultivar našeho domácího druhu (9,5 m, nejsilnější ze šesti kmínků má obvod 41 cm, šířka koruny 6 m). V parcích se pěstuje poměrně vzácněji.

Seznam druhů

Abies alba
cephalonica
— concolor
nordmanniana
Cedrus libani
Chamaecyparis lawsoniana
— —
F. glauca
Ginkgo biloba
Juniperus communis
sabina F. tamariscifolia Juniperus virg iniana

— — F. tripartita Larix decidua Picea abies
engelmanni
pun gens f. argentea
Pinus nigra var. austriaca
strobus
sylvestris
Pseudotsuga taxifolia
— — var.
gjauca
—- — var. viridis

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Castanea sativa

(Vladimír Liberec, 22. 6. 2011 19:05)

tříletý stromek začal náhle před 2 týdny žloutnout, vypadá to hrozivě přestal růst ostatní ovocné stromy v blízkosti včetně druhého kaštanu vzdálenosti 4- 10 m bez vady

castanea sativa složení půdy

(vladimír, 22. 6. 2011 18:57)

Mám roubovaný stromek třetím rokem před týdnem listy začaly žloutnout. Druhý stejný stromek vzdálený 10 metrů roste dobře.
Mezi oběma je pět jiných ovocných stromů bez problémů